Eimi splnila doživotní bonitaciPo dvou letech, v sobotu 18. srpna 2012, na cvičišti v Lovosicích Eimi z Pegironu skvěle obhájila doživotně svůj bonitační kód 7JVQ1/N výběrový chov 2. třídy chovnosti. Posuzoval pan Ing. Jiří Novotný a figuroval pan Ivan Valach.

Popis Eimina bonitačního kódu:
První číslice hodnotí celkový vzhled psa:
7 - přerostlý, ale souměrně stavěný, odpovídající mohutnosti a ušlechtilosti
Druhé v pořadí je písmeno, které charakterizuje znaky plemenné příslušnosti:
J - správný výraz NO, výborně zaúhlený
Třetí v pořadí jsou písmena, která se zabývají uchem, okem a pigmentem barvy:
Q - sytý pigment
Na čtvrtém místě jsou číslice značící povahové vlastnosti (odvaha a bojovnost):
1 - výrazný
Za čtvrtou číslicí bonitačního kódu následuje lomítko. Za lomítkem se píše buď: písmeno N - pes po zákroku na figuranta nepouští nebo písmeno P - pes pouští. Písmena za pouštění a nepouštění však nemají vliv na třídu chovnosti, tzn. na celkový výsledek bonitace.

Sdílet na facebooku
jít zpět