Zkouška z výkonu FPr3V sobotu naše Eimi z Pegironu složila svou výroční 20. zkoušku! Stopařskou zkoušku III. stupně – FPr3 podle Mezinárodního zkušebního řádu IPO. Rozhodčím byl pan Jaroslav Tišl, vedoucím zkoušek Ing. Petr Šnejdar a kladečem stop Lenka Knorrová. Pachové práce probíhaly na travnatém povrchu v Oldřichově. Přehled všech Eiminých složených zkoušek naleznete v odkazu EIMI.

Sdílet na facebooku
jít zpět