Novinky

Eimi APr1 a Heidi SPr1V sobotu, 27. července 2013, za úmorného tropického vedra se na cvičišti ForPes pod záštitou ZKO Oldřichov konaly zkoušky z výkonu podle Mezinárodního zkušebního řádu IPO. Rozhodčí byla paní Eva Karvánková a figuroval Jakub Klečka. Naše Eimi z Pegironu splnila zkoušku pracovní upotřebitelnosti psa 1. stupně APr 1 s body 89 v oddíle poslušnost a 91 v oddíle obrany za výslednou známku Velmi dobře a Heidi z Pegironu splnila obranářskou zkoušku 1. stupně SPr1 za 96 bodů a známku Výborně!

Sdílet na facebooku
jít zpet