Novinky

Eimi složila APr2V sobotu, 14. září 2013, se na cvičišti ForPes pod záštitou ZKO Oldřichov konaly zkoušky z výkonu podle Mezinárodního zkušebního řádu IPO. Rozhodčím byl pan Karel Nedvěd a figuroval Jakub Klečka. Naše Eimi z Pegironu splnila zkoušku pracovní upotřebitelnosti psa 2. stupně APr 2 s body 86 v oddíle poslušnost a 93 v oddíle obrany za výslednou známku Dobře. APr2 je Eimi v pořadí 25-tou vykonanou zkouškou!

Sdílet na facebooku
jít zpet