Novinky

Eimi APr3 a Heidi SPr2V sobotu, 26. října 2013, se na cvičišti ForPes pod záštitou ZKO Oldřichov konaly zkoušky z výkonu podle Mezinárodního zkušebního řádu IPO. Rozhodčí byla paní Eva Karvánková a figuroval Jakub Klečka. Naše Eimi z Pegironu splnila zkoušku pracovní upotřebitelnosti psa 3. stupně APr 3 a Heidi z Pegironu splnila obranářskou zkoušku 2. stupně SPr2.

Sdílet na facebooku
jít zpet