Novinky

Eimi IPO-ZTP a Heidi SPr3V sobotu, 24. května 2014, naše psí holky úspěšně složily další zkoušky z výkonu, které se konaly na cvičišti ForPes pod hlavičkou ZKO Oldřichov a prováděly se podle Mezinárodního zkušebního řádu. Rozhodčím byl pan Josef Prášil a figuroval Jakub Klečka. Eimi z Pegironu zvládla IPO - ZTP jako svojí 31. zkoušku z výkonu a Heidi z Pegironu obranářskou zkoušku 3. stupně SPr 3 jako svojí 10. zkoušku z výkonu.

Sdílet na facebooku
jít zpet