Novinky

Zkoušky z výkonu IPO 1 a IPO 2Hned jak slezl sníh, vyrazila jsem s Eimi na první letošní stopy. Stalo se pravidlem, že společně s Hankou a Jiřinou jezdíme na stopy každou neděli. Obrany a poslušnost může člověk trénovat celý rok, ale stopy bohužel ne. Naše společné tréninky se osvědčily a hned na prvních jarních zkouškách, které se na našem cvičišti ZKO Teplice Řetenice konaly 17. dubna 2010 pod dohledem zkušeného rozhodčího pana Jaroslava Janečka, Eimi zvládla zkoušku IPO 1.
A protože odvážným štěstí přeje, nastoupila jsem hned 1. května 2010 na další zkoušku. Tentokrát byla naším cílem IPO 2 a Eimi jí úspěšně složila! Rozhodčím byl tentokrát pan Josef Prášil z Chomutova.

Sdílet na facebooku
jít zpet