Zkouška z výkonu RH-ENaše Eimi z Pegironu splnila zkoušku RH-E podle Mezinárodního zkušebního řádu IPO-R. Tento řád je oficiálním předpisem kynologů z celého světa sdružených v mezinárodní organizaci pro záchranné psy IRO. Na základě dohody z roku 1993 uzavřené mezi Svazem záchranných brigád kynologů České republiky a Českým kynologickým svazem mohou být pořadateli těchto zkoušek i základní kynologické organizace. Eimi získala za vyhledání stopy a označení osoby celkem bodů 91 a za oddíl poslušnosti 90 bodů, s výslednou známkou velmi dobře. Zkoušku RH-E zvládla i Hanka Riedererová s Gitou z Pegironu. Zkoušky probíhaly pod záštitou ZKO Oldřichov a rozhodčím byl pan Bc. Vilém Babička.

Sdílet na facebooku
jít zpět